COVID-19 คืออะไร?

ในช่วงนี้มีข่าวการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “COVID-19” ไปทั่วโลก ทาง ThaiEditor.com จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อให้คุณผู้อ่านได้รู้จักมากขึ้น

Read more

พระฌอน คือใคร?

หลังจากที่มีข่าว”ในหลวง”โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “พระราชพัชรมานิต”(พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ แปลงเป็นสัญชาติไทย กรณีพิเศษ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและพระพุทธศาสนา พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน

Read more