พระฌอน คือใคร?

หลังจากที่มีข่าว”ในหลวง”โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “พระราชพัชรมานิต”(พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ แปลงเป็นสัญชาติไทย กรณีพิเศษ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและพระพุทธศาสนา พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน

Read more