ส.ส. และ ส.ว. เงินเดือนเท่าไหร่?

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 75,590 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท


เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ประธานวุฒิสภา
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท

รองประธานวุฒิสภา
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

สมาชิกวุฒิสภา
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท
เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท


ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ

นายกรัฐมนตรี
อัตราเงินเดือน 75,590 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท

รองนายกรัฐมนตรี
อัตราเงินเดือน 74,420 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 45,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
อัตราเงินเดือน 73,240 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อัตราเงินเดือน 72,060 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 41,500 บาท
รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท

ที่ปรึกษา รมว. และ รมช.
อัตราเงินเดือน 47,250 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 10,000 บาท
รวมเป็นเดือนละ 57,250 บาท

เลขานุการ รมว.
อัตราเงินเดือน 44,310 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 4,900 บาท
รวมเป็นเดือนละ 49,210 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.
อัตราเงินเดือน 39,710 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 4,400 บาท
รวมเป็นเดือนละ 44,110 บาท

Leave a Comment