พระฌอน คือใคร?

หลังจากที่มีข่าว”ในหลวง”โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “พระราชพัชรมานิต”(พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ แปลงเป็นสัญชาติไทย กรณีพิเศษ ถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและพระพุทธศาสนา พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานาน เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน

พระฌอน คือใคร?

พระฌอน หรือ พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร หรือ พระราชพัชรมานิต มีฉายา ฉายา ชยสาโรภิกขุ ( แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า “พระฝรั่ง” มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ) แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา


ประวัติของ พระฌอน

ชื่อ : พระราชพัชรมานิต

ชื่ออื่น : พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร , พระฝรั่ง

ฉายา : ชยสาโรภิกขุ

ชื่อเดิม : ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน (Shaun Michael Chiverton)

อายุ : 61 ปี (เกิด พ.ศ. 2501)

สมณศักดิ์ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพัชรมานิต พิสิฐธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ปัจจุบันพระอาจารย์ชยสาโรพำนักอยู่ ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment