พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? รู้จักพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ #PDPA

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หลายคนอาจจะสงสัยว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? มีผลอย่างไรในชีวิตของเราบ้าง และต้องเตรียมตัวอย่างไร?

Read more