ส.ส. และ ส.ว. เงินเดือนเท่าไหร่?

เงินเดือนและค่าตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ

Read more